Litigation

Procesrecht.
Begeleiding van alle soorten burgerlijke en handelsprocedures voor een Spaanse gerechtelijke instantie.
Arbitrage.
Verwerken van arbitrageprocedures. Aanvechten van gerechtelijke uitspraken.
Bemiddeling.
Verwerking en oplossing van conflicten door middel van bemiddelingsprocedures en mediation.