Handelsrecht

Intellectueel eigendomsrecht
Juridisch advies over alle zaken die verband houden met octrooien, auteursrecht, industriële ontwerpen, handelsmerken en overige intellectuele eigendomsrechten. Onrechtmatige gebruik van intellectueel eigendom en oplossen van conflicten over misbruik van merken en domeinnamen.
Ondernemingsrecht.
Juridisch advies over de oprichting van vennootschappen, opstellen en wijzigen van statuten, partnerovereenkomsten, kapitaalverstrekkingen, volmachten, ontbinding en vereffening van vennootschappen. Maar ook bestuurssecretariële ondersteuning voor het bestuur van vennootschappen.
Financieel recht.
Juridisch advies over alle soorten bankcontracten. Ontwerp, strategie en voorbereiding van lening- en krediettransacties, hypotheekgaranties, toezeggingen en pandrechten, garanties, kortingslijnen, financiële lease en algemeen advies aan financiële entiteiten.
Contractenrecht.
Advies, onderhandeling en voorbereiding van alle soorten commerciële contracten.
Fusies en overname.
Juridische ondersteuning bij de aan- en verkoop van bedrijven en activa, maar ook fusies, overnames en splitsingen, mede door het uitvoeren van ‘due diligences’.
Investeringen in het buitenland.
Advies aan zowel buitenlandse bedrijven die in Spanje willen investeren, als Spaanse ondernemers die in het buitenland willen investeren.
Faillissementsrecht en herstructurering.
Advies over alle soorten faillissementsprocedures en herstructureringen.