Burgerlijk recht

Vastgoedrecht.
Advies bij de aankoop en verkoop van onroerend goed, grondposities, vastgoedbeleggingen, hypotheken en huurcontracten. Advies aan vereniging van eigenaren, zowel bij oprichting als in functioneren.
Familierecht.
Echtscheidingen, ontbinding van huwelijken, splitsing van eigendom, uitwerking allimentatie-overeenkomsten voor partner en kinderen, verdeling van pensioenrechten na scheiding. Maar ook vastleggen van schenkingen en donaties.
Erfrecht.
Verwerking van erfenissen en liquidatie van belastingen, voorbereiding van testamenten, juridische verdeling van erfenissen.
Arbeidsongeschiktheidsprocedures.
Begeleiden bij juridische procedures bij claimen vergoedingen in het kader van arbeidsongeschiktheid.
Non-profit entiteiten.
Het verlenen van juridisch advies aan stichtingen en verenigingen: oprichting, statuten, etc..