INVESTEREN IN ONROEREND GOED IN SPANJE

INVESTEREN IN ONROEREND GOED IN SPANJE
INVESTEREN IN ONROEREND GOED IN SPANJE

Spanje is al sinds lang zeer in trek bij zowel nationale als internationale investeerders voor verschillende redenen: een goed klimaat en eten, een populair vakantieland in Europa en aantrekkelijke prijzen. Maar wat zijn de stappen voor een aankooproces van een woning in Spanje?

1.- Het aanvragen van een NIE nummer

Het NIE nummer is een identificatiekaart voor buitenlanders zowel voor residenten als niet-residenten die activa in Spanje bezitten. Dus U zult dit document nodig hebben, bijvoorbeeld, bij het kopen van vastgoed, het openen van een bankrekening, het oprichten van een bedrijf of het werken in Spanje. Het NIE nummer is echter geen verblijfsvergunning en ook geen tewerkstellingsvergunning. Niet-EU-burgers hebben een van deze andere vergunningen nodig als ze in Spanje willen werken of wonen.

2.- Het openen van een bankrekening in Spanje

Zodra U uw NIE nummer heeft gekregen, zult U een bankrekening kunnen openen bij een bank die in Spanje actief is. Deze bankrekening zult U nodig hebben om een hypotheek te kunnen afsluiten in Spanje of om via de notaris het aankoopbedrag te betalen aan de verkoper. U zult de bankrekening ook kunnen gebruiken om de vaste lasten van de woning en de belastingen te betalen.

3.- Het juridisch onderzoek

Als advocaten is het onze taak om een compleet juridisch onderzoek te doen voordat een document word uitgevoerd. Wij controleren alle beschikbare documentatie van de woning (zoals lasten, hypotheken, bezettingscertificaten, het niet bestaan van schulden, administratieve vorderingen, enz.) en we zorgen ervoor dat alle juridische procedures correct worden uitgevoerd. Wij helpen U ook om alle formulieren en contracten op te stellen om het eigendom te verwerven.

4.- “Contrato de Arras”

Dikwijls, hoewel niet noodzakelijk, ondertekenen de partijen bij de verkoop van onroerend goed een “Contrato de Arras”.  Dit is een privé-contract waarin de partijen zich ertoe verbinden de toekomstige verkoop van een onroerend goed uit te voeren. Bij dit contract betaalt de koper een aanbetaling van meestal 10% van de verkoopprijs van de woning.

De “Contrato de Arras” bepaalt zelf een boete voor de partij die de verplichtingen van het privé-contract niet nakomt. Kortom, als de koper uiteindelijk besluit om niet te kopen, verliest deze de aanbetaling en als de verkoper de verkoop afzegt, zal die de koper zijn oorspronkelijke aanbetaling terug moeten betalen plus een bedrag van gelijke waarde ter compensatie van het mislopen van de woning.

5.- Notariële koopakte

De notaris is een onafhankelijke functionaris die bevoegd is om authentieke documenten op te maken. Zo wordt de geldigheid van bepaalde documenten geverifieerd en kan er met zekerheid worden gesteld dat de handtekeningen onder de documenten overeenkomen met de werkelijkheid. De levering zal pas voltooid zijn na het verlijden van een notariële akte van levering door partijen. Ergo, bij het kopen van vastgoed, garandeert de notaris dat de overeenkomst rechtsgeldig, onroerend en veilig is.

Daarnaast, is het belangrijk op te merken dat alleen notariële aktes toegang hebben tot het Kadaster, wat “erga omnes” effecten en publiciteit geeft en de verkoper verhindert een “tweede verkoop” van hetzelfde onroerend goed te doen.

6.- Betaling van belastingen en registratie

De laatste stap voor de volledige afronding van de verkoop van het onroerend goed is de betaling van de bijbehorende belastingen en de registratie in het Kadaster ivm de verandering van eigendom.


Aangezien het aankoopproces complex is, raden wij U aan om U altijd juridisch te laten begeleiden door een advocaat met ervaring in vastgoedrecht in Spanje.