Litigació

Dret processal.
Tramitació de tot tipus de procediments civils i mercantils davant de qualsevol instància judicial espanyola.
Arbitratge.
Tramitació de procediments d’arbitratge. Impugnacions de laudes.
Mediació.
Tramitació i resolució de conflictes mitjançant procediments de mediació.