Dret civil

Dret immobiliari.
Assessorament en compravendes i inversions immobiliàries i arrendaments. Assessorament a Comunitats de Propietaris. Hipoteques. Propietat Horitzontal. Reclamació de deutes. Extinció de condomini.
Dret de família.
Separacions i divorcis, nul·litats eclesiàstiques, extinció de parelles de fet, dissolució de règims econòmics matrimonials, incompliments de sentència, sol·licituds de pensions compensatòries i d'aliments, modificació de mesures i reconeixements de filiació. Donacions.
Dret de Successions.
Tramitació d'herències i liquidació d'impostos, preparació de testaments, partició d'herències, impugnació d'herències i legítimes.
Incapacitacions.
Tramitació d´incapacitacions judicials.
Entitats sense ànim de lucre.
Prestació d'assessorament legal a Ordres religioses, Fundacions i Associacions.