Equip

Equip

El nostre equip, format per professionals dinàmics i proactius, ofereix un assessorament jurídic basat en la professionalitat, el compromís amb els clients i l’atenció personalitzada. Destaquem la nostra gran experiència en les àrees d'especialització del nostre despatx, el domini de diferents idiomes, el rigor a la feina i el coneixement adquirit dels sectors d'activitat i negocis de la majoria dels nostres clients.

Antoni Lasala Grimalt
Antoni Lasala Grimalt

Dret Comercial, Societari, Immobiliari, de la Propietat Industrial i Intel·lectual i de la Competència.

Marc Folquer Andrés
Marc Folquer Andrés

Dret Societari, Bancari, Immobiliari, Processal i amb gran dedicació a entitats del Tercer Sector.

Carolina Guardiet López
Carolina Guardiet López

Dret de Família, Immobiliari, Processal i Dret Bancari i Financer.

Elisabet Masip Montero
Elisabet Masip Montero

Dret de Família, Violència contra les dones, Drets de la Infància i la Adolescència, Dret Civil.

Arnau-Guillem Lasala Niessen
Arnau-Guillem Lasala Niessen

Dret Societari, Contractació Internacional i Dret Processal Civil.

Mónica Curtichs Vela
Mónica Curtichs Vela

Gestió Administrativa-Comptable.