Dret mercantil

Dret industrial i intel·lectual. Competència deslleial
Assessorament en relació amb qualsevol matèria relativa a l'àmbit de les patents, els models industrials, les marques i altres drets de propietat industrial i intel·lectual, així com de Competència deslleial, Defensa de la Competència i de Publicitat Il·lícita. Resolució de conflictes entre marques i noms de domini.
Dret Corporatiu.
Constitució de societats, redacció i modificació d'estatuts, acords de socis i protocols familiars, ampliacions i reduccions de capital, dissolució i liquidació i redacció de poders i delegacions de facultats. Manteniment del dia a dia de la societat (aixecament d'actes, suport i manteniment de llibres, participació a juntes i consells, secretaria de la societat).
Dret financer.
Assessorament jurídic en tota mena de contractes bancaris. Disseny, estratègia i preparació d'operacions de préstec i crèdit, garanties hipotecàries, pignoracions i penyora, avals, línies de descompte, arrendaments financers i assessorament general a entitats financeres.
Dret de la Contractació.
Assessorament, negociació i elaboració de tot tipus de contractes mercantils.
Fusions i adquisicions.
Compravendes de companyies i de negocis. Fusions, absorcions i escissions. Auditories legals i Due Diligences.
Inversions a l’estranger.
Assessorament a empreses estrangeres que inverteixen a Espanya així com a empresaris espanyols que inverteixen a l'exterior.
Dret concursal i reestructuracions.
Assessorament en tot tipus de concursos de creditors (voluntaris o necessaris, ordinaris o abreujats). Reestructuracions. Segona oportunitat.