MODIFICACIÓ DELS TERMINIS DE GARANTIA LEGALS I COMERCIALS PER A CONSUMIDORS

MODIFICACIÓ DELS TERMINIS DE GARANTIA LEGALS I COMERCIALS PER A CONSUMIDORS
MODIFICACIÓ DELS TERMINIS DE GARANTIA LEGALS I COMERCIALS PER A CONSUMIDORS

El passat 01 de gener de 2022, va entrar en vigor la reforma de la Llei del Consumidor pel Reial Decret-Llei 7/2021, de 27 de abril, de transposició de directives de la Unió Europea, que regula les obligacions en matèria de garanties legals i comercials als consumidors, així com les obligacions i responsabilitats en matèria de productes defectuosos i reparacions.

L’esmentat Reial Decret-Llei modifica el règim actual en matèria de garanties als consumidors en adaptar l’ordenament jurídic espanyol al que exposa la Directiva Europea 2019/771 de 20 de maig de 2019, ampliant significativament el termini de garanties legals.

Fins ara, la garantia legal que el fabricant i el distribuïdor havien de concedir al consumidor era de dos (2) anys per a productes nous i de un (1) any per aquells de segona mà. A més, establia un termini obligatori de disponibilitat de recanvis de cinc (5) anys una vegada es deixés de fabricar el producte, un termini de prescripció de tres (3) anys per reclamar possibles defectes o faltes de conformitat i una presumpció favorable al consumidor en cas d’avaria o defecte de sis (6) mesos des de la compra.

A partir del gener, el termini de garantia concedida pel distribuïdor i fabricant és de tres (3) anys per a productes nous, de dos (2) anys per a productes digitals i de un (1) any per a productes de segona mà. A més, el termini de disponibilitat de recanvis s’amplia fins als deu (10) anys des de que el producte es deixa de fabricar.

  FINS EL 01 DE GENER DE 2022 A PARTIR DEL 01 DE GENER DE 2022
GARANTIA LEGAL MÍNIMA
  • 2 anys en productes nous.
  • 1 any en productes de segona mà.
  • 3 anys en prodcutes nous.
  • 2 anys en productes amb elements digitals.
  • 1 any en productes de segona mà.
TERMINI DE PRESCRIPCIÓ 3 anys des de l'entrega del producte. 5 anys des de l'entrega del producte.
RECANVIS El consumidor té dret a recanvis durant el termini de 5 anys a partir de la data en que el producte es va deixar de fabricar. El consumidor té dret a recanvis durant el termini de 10 anys a partir de la data en que el producte es va deixar de fabricar.
CÀRREGA DE LA PROVA Es presumeix que les faltes de conformitat que sorgeixen en els 6 mesos posteriors al lliurament ja existien quan el producte es va entregar. Es presumeix que les faltes de conformitat que sorgeixin en els dos anys posteriors al lliurament ja existien quan el producte es va entregar.

Destacar que mentre que Espanya i Portugal han optat per ampliar el període de garantia a tres (3) anys, la majoria de països de la UE, por exemple Àustria, Bulgària, Xipre, França, Alemanya, Luxemburgo, Malta, Polònia i Eslovènia segueixen oferint una garantia mínima de dos (2) anys.

La ampliació dels terminis de garantia ofereix una major protecció al consumidor. L’altra cara de la moneda són els fabricants i distribuïdors, que hauran de revisar la seva estratègia contractual i comercial.