Àrees de pràctica

Mercantil

1.- Contractació

  • Distribució, Agència, Maquila, Subministrament, Franquícia, Contractes d’Obra, Prestació de Serveis, Outsourcing, Confidencialitat, Investigació i Desenvolupament.
  • Compravendes de companyies i de negocis. Ofertes vinculants. Opcions de compra i de venta, Auditories legals i Due diligences.

2.- Corporatiu

Constitució de societats, modificació d’estatuts, nomenament de càrrecs, poders, fusions, escissions, canvis de valors, transformacions, liquidacions, acords de Socis (Joint Ventures), protocols familiars, secretaria de la societat (participació en juntes i consells, aixecament d’actes, gestió i manteniment dels llibres…).

3.- Dret Financer

Disseny, estratègia i preparació d’operacions de préstec i crèdit, garanties hipotecaries, pignoracions i prendes, avals, línies de descompte, arrendaments financers, i assessorament general a entitats financeres sobre la pràctica bancaria de cada dia. Assessorament jurídic en tot tipus de contractes bancaris.

4.- Propietat industrial / intel·lectual. Competència Deslleial

  • Assessorament en relació amb qualsevol matèria relativa a l’àmbit de les patents, els models industrials, las marques i altres drets de propietat industrial i intel·lectual. Redacció i negociació de llicencies i sub-llicencies d’explotació, resolució de conflictes entre marques i noms de domini.
  • Assessorament en tot tipus d’assumptes en matèria de Competència Deslleial i de Defensa de la Competència i de Publicitat Ilícita.

 5.- Inversions a l’estranger

Creació de filials, sucursals, Joint Ventures. Compres d’actius i companyies. Assessorament a empreses estrangeres que inverteixen a Espanya així com a empresaris espanyols que inverteixen a l’exterior. Disposem d’una amplia xarxa de contactes a l’estranger (experiència a la Xina, Índia, Sud América, Europa de l’Est, Unió Europea i Orient Mitjà).