Àrees de pràctica

Litigació

1.- Direcció i seguiment de procediments mercantils i civils davant de qualsevol tribunal i en totes les seves instàncies.

2.- Reclamacions d’impagats.

3.- Concursal i Reestructuracions.

4.- Arbitratges.

5.- BARCELAW és membre de FGF LITIGATION POOL, entitat a través de la qual prestem serveis a entitats financeres per a la recuperació judicial de la morositat.