Àrees de pràctica

Civil

1.- Immobiliari

Assessorament en l’estratègia i planificació per a l’adquisició d’immobles tant per ús comercial com destinat a habitatge: negociació, compra, promoció, finançament, gestió i venta. Inversions immobiliàries. Habitatge en regim de Propietat Horitzontal. Arrendaments d’habitatges i d’immobles comercials. Assessorament a Comunitats de Propietaris.

2.- Dret de Família

Matrimonial, substracció de menors, successions, incapacitacions.

3.- Entitats sense ànim de lucre:

Prestació d’ assessorament legal a Ordres religioses, Fundacions i Associacions.